Artikeln publicerades 31 mars 2021

Sveriges nationella stödlinje för barn och unga

Är öppet dygnet runt. Varje dag.

Från och med 15 mars 2021 har Bris telefon och chatt öppet dygnet runt. Hit kan alla upp till
18 år alltid höra av sig för att få professionellt samtalsstöd.

Bris kuratorer lyssnar, stöttar och hjälper barnet att sätta ord på det jobbiga. På natten har
samtalet ett fokus på att hitta sätt att göra det bra i stunden och komma till ro, och om det
behövs kan barnet boka in ett uppföljningssamtal på dagen.

Bris kan också guida till vidare hjälp. Kuratorerna kan hjälpa barnet att tillsammans ta kontakt
med till exempel socialtjänsten, polisen eller skolkuratorn. Om barnet befinner sig i en akut situation
kan kuratorerna hjälpa barnet att komma i kontakt med rätt stödinstans som har öppet.

Här når du bris

För barn och unga

Ring 116 111. Öppet dygnet runt, varje dag. Det kostar inget och syns inte
på telefonräkningen. Det går också att boka tid på andra språk.

Chatta på bris.se Länk till annan webbplats.. Öppet dygnet runt, varje dag.
Mejla på bris.se Länk till annan webbplats.
Skriv i lugn och ro och få svar av en kurator inom ett par dagar.

För vuxna med frågor om barn

Bris vuxentelefon: 077 – 150 50 50

Stödlinje för idrottsledare: 077 - 440 00 42
Öppet vardagar 9–12

Stödlinje på arabiska: 077 – 448 09 00
Öppet tisdag – torsdag 9-12

Både barn och vuxna kan alltid vara anonyma i kontakten med Bris.
Mer om Bris stöd kan du läsa på bris.se Länk till annan webbplats.

Person håller i en telefon utomhus

Exempelbild av freestocks från Unsplash