Artikeln publicerades 29 april 2021

Dagträff i Ljung öppnar upp 19 maj

Dagträffen i Ljung har tidigare varit stängd på grund av coronapandemin. Men nu öppnar verksamheten upp. Beslutet togs i socialförvaltningens ledningsgrupp efter Folkhälsomyndigheten har gått ut med lättnader för personer som är vaccinerade.

Berörda personer som tagit del av dagträffens verksamhet kommer att kontaktas av enhetschef för upplägg.

Nu kan vi öppna upp vår verksamhet igen. Vaccinationer har genomförts och verksamheten kan startas upp coronasäkert, säger Susanne Johnsen, verksamhetschef för vård- och omsorg. Personalen kommer som vanligt förhålla sig till basala hygienrutiner samt fortsätta använda munskydd och visir.

Ljung som blommar