Artikeln publicerades 7 september 2021

Kostnadsfri föreläsning om cannabis, tonårshjärnan och neuropsykiatriska diagnoser

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning om cannabis, tonårshjärnan och neuropsykiatriska diagnoser. Denna föreläsning handlar om att se och upptäcka tidiga tecken på riskfaktorer i ungas miljö, arv och egna eftersläpande förmågor. Agneta ger ett perspektiv på barns utveckling och hur risker att hitta lösningar i cannabis och andra droger kan se ut. Vad behöver vi se och hur kan vi agera för att kunna motverka ett liv i utanförskap? Hur kan vi skapa gemensam kunskap för att som föräldrar och vuxna ha en stabil grund för dialog med våra unga och veta hur och vad vi behöver?

Bruna skor bland höstblad

Exempelbild från Unsplash av Ethan Unzicker

Agneta Björck är sjuksköterska med över 30 års erfarenhet av arbete med beroendevård, psykiatri och neuropsykiatri med fokus på tidig upptäckt och unga i riskzon. Handleder och utbildar kring cannabis, samsjuklighet, bemötande och behandling. Utbildar med särskilt fokus på samsjuklighet.

För vem?

Föräldrar och andra viktiga vuxna i Skaraborg som i sin vardag möter barn och unga i mellanstadieålder och uppåt.

När och var?

Datum: 12 oktober
Tid: 18.00-19.30
Plats: Digitalt via Zoom

Frågor eller funderingar

Hanna Myhrfeldt, 073-342 78 69
hanna@lansnykterhetsforbundet.nu

Anmälan

Anmälan ska komma in senast 8 oktober. Gå till anmälan Länk till annan webbplats..