Artikeln publicerades 21 oktober 2021

FUB program för hösten 2021

FUB ordnar många Fritids- och idrottsaktiviteter. Se hela programmet på denna sida.

Bad och bowling

Bad i Herrljunga

Vi disponerar Herrljunga simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata
duschrum finns. Varannan vecka, ojämna veckor. (7 gånger, sista träffen 8/12)
Start: Onsdag 15 september
Tid: 18.30-20.00
Plats: Herrljunga simhall
Ledare: Berit Martinsson
Pris: FUB-medlem 250:-, ej medlem 450:-. Ta med fikapengar.
Anmälan: Senast 1 september till Vuxenskolan Herrljunga/Vårgårda tfn 0771-502020

Nytt!

Bowling i Vårgårda, Puahallen på Tånga hed.
Vi disponerar tre banor. Varje torsdag. (13 gånger, sista träffen 2/12)
Start: Torsdag 9 september
Tid: 16.00-17.00
Plats: Puahallen, Tånga hed, Vårgårda
Ledare: Daniel
Pris: FUB-medlem 750:-, ej medlem 1100:-
Anmälan: Senast 1 september till Vuxenskolan Herrljunga/Vårgårda tfn 0771-502020

Bowling Alingsås, Stures bowling

De populära bowlingkvällarna på Stures fortsätter!
Grupp 1
Start: Torsdag 9 september
Tid: 16.00-17.00
Grupp 2
Start: 17.00-18.00
Plats: Stures bowling & sportsbar
Ledare: Erling Lund
Pris: FUB-medlem 750:-, ej medlem 1100:-
Anmälan: Ingen föranmälan, det är bara att dyka upp! Ta med pengar till fika.

Musik

Måndagsklubben i Alingsås
Start: Måndag 20 september
Tid: Måndag 17.30-19.45 (10 ggr)
Plats: Sinnevägens resurshus, Bolltorpsvägen 2, Alingsås
Ledare: Annelie Westerlund
Pris: FUB-medlem 700 kr (ej medlem 980kr)
Anmälan: Senast 6 september till alingsas@sv.se eller
tfn 0322-10405 tisdagar, torsdagar 10-14.
OBS! Det är viktigt att också ”gamla” deltagare anmäler sig.
Medlemskort skall visas i anmälan.

Sång och musik i Vårgårda
Vi spelar och sjunger gemensamt
Start: Måndag 6 september
Tid: 18.30-20.00
Plats: Kullingshemmet, Vårgårda
Ledare: Ulla Hjelmér och Anna Riis
Pris: FUB-medlem 600:-, ej medlem 800:-. Fika ingår.
Anmälan: Senast 23 augusti till Studieförbundet Vuxenskolan Herrljunga/Vårgårda
tfn 0771-502020.

Drama och teaterövningar
Start: Måndag 14 september
Tid: 16.00-17.00 4 träffar
Plats: Gullhögskolans källare
Ledare Hampus Haga
Anmälan: Senast 1 september till Studieförbundet Vuxenskolan Herrljunga/Vårgårda
tfn 0771-502020.

Musikkväll i Eggvena bygdegård med
uppträdande och karaoke
Start: Lördag 23 oktober
Tid: 17.00-20.00
Plats: Eggvena bygdegård
Pris: 100:- FUB-medlem,
Buss går från Alingsås station, via Vårgårda station och Herrljunga station till
Eggvena bygdegård. Busskostnad 50:- Samma pris för deltagare som personal.
Anmälan till bussresan senast 11 oktober till Studieförbundet Vuxenskolan
Herrljunga/Vårgårda tfn 0771-502020.
Servering, finns på plats.

Resor och utflykter

Resor och utflykter
Jul på Liseberg.
Lördag 27 november
Ledare: Josef Weiss
Anmälan till Vuxenskolan Herrljunga/Vårgårda tfn 0771-502020
Mer information kommer närmare.

Jul och Luciafirande
Vårgårda: Julshow med Måndagsgänget på Kulturen 13 december kl. 19.00
Herrljunga: Lucia kommer till Haraberget. Mer information kommer närmare.
Alingsås: Lucia i Noltorpskyrkan. Mer information kommer närmare.
Pris gratis, anmälan veckan innan till
SV Herrljunga tfn 0771-502020 eller SV Alingsås tfn 0322-104 05

Julbord med bowling
Avslutning lördag 11 december för alla bowlinggrupper.
Två sittningar. Mer information kommer närmare.

Övrig information

Idé- och aktivitetsgruppen
Vill du vara med och skapa fritidsaktiviteter från ide till genomförande. Vad är du
nyfiken på, vilka är dina önskemål? Idégruppen träffas och utvecklar idéerna till riktiga
planer. Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med FUB.
Start: Dagar och tider meddelas vid ansökan.
Plats: Drottninggatan 15 Alingsås, Portkod meddelas vid anmälan
Gratis!
Anmälan: till alingas@sv.se, eller tfn 0322-104 05 tisdagar, torsdagar 10-14.

Anhörigsamordnare i Herrljunga

Helena Boman
Telefon: 0513–173 95
E-post: anhorigstod@herrljunga.se

Anhörigsamordnare i Vårgårda
Du som är vårdnadshavare till barn och ungdom med funktionsnedsättning och har
frågor eller funderingar, kontakta Elin Olsson tfn 0768-75 01 44
Att tänka på vid anmälan:

 • Namn, adress och personnummer på deltagaren.
 • Namn och adress på ev. ledsagare.
 • Var stiger ni på bussen? Ska ni av på samma ställe på hemresan?
 • Behövs särskild plats på bussen för permobil, rullstol, rullator eller går den att
  vika ihop och lägga i bagaget?
 • Specialkost?
 • Vem ska ta emot kallelse/faktura för medlem? God man eller annan?
 • Vem ska ta emot kallelse/faktura för ev. ledsagare? Kommun, god man eller
  annan? Var noga att ange referens etc. vid fakturering till kommunen.

Kontaktuppgifter FUB
FUBs webbplats Länk till annan webbplats.
Facebook: FUBAlingsåsVårgårdaHerrljunga

Bild på höstlov