Artikeln publicerades 17 maj 2022

Öppet hus på Tors hus

Vitsippor

Bor du i Herrljunga kommun och har behov av stöd och hjälp men vet inte vart du ska vända dig? Då är Öppet hus på Tors hus något för dig.
Välkommen på invigning tisdag 17 maj 10.00-12.00 på Kvarnvägen 5 i Herrljunga

Öppet hus på Tors hus är en nystartad verksamhet som riktar sig till dig som på olika sätt är i behov av stöd eller vägledning. Öppet hus ska vara en förebyggande verksamhet som på olika sätt främjar trygghet, inkludering och jämställdhet för dig som kommuninvånare.

  • information till särskilda utsatta grupper
  • ge stöd till enskilda individer
  • samverkan med andra myndigheter och aktörer i samhället

Verksamheten ska ge stöd så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv.

  • boendestödjare
  • anhörigsamordnare
  • personligt ombud
  • personer som vi bjuder in vid enstaka tillfällen från andra samhällsviktiga uppdrag

Alla är välkomna, du behöver inte ringa innan eller boka någon tid.

Öppettider:
Tisdagar 10.00-12.00
Torsdagar 14.00-16.00

Kontakt:
Boendestödjare
Telefon: 0513-172 91
Växel 0513-170 00
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Besöksadress
Kvarnvägen 5
524 23 Herrljunga