Artikeln publicerades 8 juli 2022

Ansträngt läge för hemtjänsten

Läget inom hemtjänsten är ansträngt, det är hög sjukfrånvaro och det saknas vikarier för att kunna täcka personalbehovet.

Herrljunga kommun informerar

De resurser som finns tillgängliga fördelas på bästa sätt och det görs en prioritering av vilka insatser som ska utföras. Den pressade situationen innebär att alla planerade insatser i hemtjänsten ej kommer att kunna utföras de närmaste dagarna. Nödvändig vård och omsorg utifrån patientsäkerhet samt larm kommer att utföras men vissa andra uppgifter som städ, promenader, avlösning etc. kan få planeras in till annat tillfälle när bemanningssituationen förbättrats.

Socialförvaltningen vädjar om extra arbetskraft för att klara av den uppkomna situationen och söker dig som har erfarenhet och intresse av vård och omsorg. För att anmäla ert intresse mailar ni: rickard.larsson@herrljunga.se

Vi tackar alla kommuninvånare för överseende och vi tackar våra oerhört flexibla medarbetare som just nu hjälps åt och arbetar extremt hårt för att klara av patientsäkerheten och omsorgen om våra brukare. Tack!