Artikeln publicerades 18 augusti 2022

Vi söker fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

Vi behöver dig! Vi söker fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Ansök via våra e-tjänster!

Vill du vara ett familjehem som tar emot ett barn eller en ungdom i sitt hem för längre eller kortare tid? Vi letar efter alla olika typer av familjer! Ansök via vår e-tjänst om att bli familjehem Länk till annan webbplats..

Vi söker även kontaktfamiljer som tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem under några dagar i månaden. Att vara kontaktfamilj handlar oftast om att barnet behöver stöd och ombyte i miljön eller att det är en förälder som behöver avlastning. Då kan kontaktfamiljen vara till stor hjälp. Ansök via vår e-tjänst om att bli kontaktfamilj. Länk till annan webbplats.

Vill du istället vara kontaktperson där du träffar barnet eller ungdomen någon eller några gånger i veckan? Din roll är att vara en god förebild och medmänniska. Ibland kan du behöva uppmuntra barnet eller ungdomen till aktiviteter som berikar livet och bryter en social isolering. Det kan också handla om att vara en vuxen att anförtro sig till. Gör intresseanmälan om att bli kontaktperson Länk till annan webbplats.!

Socialförvaltningen kommer även att vara på plats under festivalen 20 augusti på Trädgårdsgatan mellan kl. 11-16 för att besvara frågor! Besök vår monter!