Artikeln publicerades 22 september 2022

Öppet hus på Tors hus

Arbetsmarknadsenheten

Öppet hus på Tors hus öppnades våren 2022 och vänder sig till de som bor i Herrljunga kommun och har behov av stöd och vägledning och inte vet vart man vänder sig.

Den vägledning och det stöd som erbjuds på Öppet hus kan till exempel vara:

  • information till särskilt utsatta grupper
  • ge stöd till enskilda individer
  • samverkan med andra myndigheter och aktörer i samhället

Verksamheten ska ge stöd så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Hösten 2022 har medborgare möjlighet och träffa anhörigsamordnare och personligt ombud på plats på Öppet hus på Tors hus, följande dagar:

Vardagar tisdagar 10-12 och torsdagar 14-16 varje vecka.

Anhörigsamordnare:

  • Tisdag den 20 september
  • Tisdag den 18 oktober
  • Torsdag den 17 november
  • Torsdag 15 december

Personligt ombud:

  • Tisdag den 11 oktober
  • Tisdag den 29 november
  • Torsdag den 8 december

Alla är välkomna, man behöver inte ringa innan eller boka någon tid.

Kontakt boendestödjare: 0513-172 91

Växel: 0513-170 00

E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Besöksadress:
Kvarnvägen 5
524 23 Herrljunga