Artikeln publicerades 13 oktober 2022

CRAFT - för dig som är anhörig till någon med beroendeproblematik

CRAFT är en kommunikationsmetod för anhöriga som har närstående med missbruk/beroende. I gruppen får man som anhörig lära sig bland annat kommunikationsfärdigheter, och hur man kan förstärka positiva beteenden hos den närstående med missbruk/beroende.

Syftet med programmet är att du som närstående ska få möjlighet att tillsammans med andra i samma situation, få en ökad förståelse för hur det påverkar dig att leva nära någon som har ett missbruk. Programmet är uppbyggt utifrån olika teman som i förlängningen ska leda till konkreta tips om hur du kan förbättra ditt eget mående.

CRAFT program omfattas av 10 träffar. Allt är kostnadsfritt.

Anhöriggruppen är en samverkan mellan Vara och Herrljunga kommun så man är välkommen att anmäla sig oavsett vilken kommun man tillhör.

Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till oss med en intresseanmälan.

Kontakt:
Helena Boman
Anhörigsamordnare
Socialförvaltningen
Herrljunga kommun
e-post: helena.boman1@herrljunga.se
Tel: 0513–17395

Susanne Idsjö
Anhörigkonsulent
Biståndsenheten
Vara kommun e-post: susanne.idsjo@vara.se
Tel: 0512-313 49

Händer