Vad gäller vid eldning utomhus

Innan du ska elda utomhus ska du alltid kontrollera ifall det råder eldningsförbud. Om det inte råder eldningsförbud tänk på att elda säkert och ha alltid släckutrustning till hands.

Eldning då det inte råder eldningsförbud

Inom tätorter

Inom tätorter är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under perioden 1 sep-30 april under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Utanför tätorter

Utanför tätorter är eldning generellt tillåten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Restriktioner

Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten. Lägereldar i mindre omfattning är dock undantagna. Du får inte elda så att det medför olägenhet för dina grannar.

Säkerhet

Eldning bör inte ske vid stark vind eller när markvegetationen är torr. Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas.

Släckutrustning skall alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga släckredskap. Tänk på att släckredskap skall finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas för att släcka en lägereld.
Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen.

Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, ska vara:

  • gräseldning 25 meter
  • eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm) 15 meter
  • eldning i större omfattning 75 meter
  • påsk-och valborgsmässoeldar 75 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

All eldning sker under eget ansvar

Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten. Vårdslöst beteende eller oaktsamhet vid eldning kan leda till åtal.

  • Använd inte någon brandfarlig vätska för att påskynda eldning - risk för brännskador!
  • Eldning behöver inte anmälas till Räddningstjänsten, men vi svarar gärna på frågor om du undrar över något.