Krisberedskapsvecka

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en informationskampanj kallad ”krisberedskapsveckan” tillsammans med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Krisberedskapsveckan arrangeras mellan 26 september och 2 oktober 2022. Du kan läsa mer om detta på MSB:s webbsida. Länk till annan webbplats.

Tema mat

Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kommer MSB informera om livsmedelsförsörjning, hoten mot livsmedelsförsörjningen, liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv. Som en del i Herrljunga kommuns arbete med krisberedskapsveckan kommer förskolor och skolor ha alternativa matsedlar och lära barnen om vad beredskap kan vara utifrån ålder och nivå. Samtidigt kan vi omsätta vårt krislager av mat. Beredskapsmenyn är näringsberäknad. Till förskolan serveras även andra livsmedel till frukost och mellanmål utöver beredskapsmenyn.

Ta en titt på matsedeln för lunch Pdf, 69 kB. eller vår meny för förskolan Pdf, 110.5 kB.. Specialkost kommer naturligtvis serveras under veckan, för barn med detta behov.