Ensamkommande barn

Med ensamkommande asylsökande menas minderåriga (under 18 år) som kommer till Sverige och söker asyl, utan föräldrar eller någon annan som gått in i föräldrars ställe. Flertalet av de ensamkommande asylsökande barnen är mellan 15- 18 år. Under tiden som deras asylansökan behandlas bor de antingen på kommunens HVB-hem för ensamkommande barn eller i familjehem. De barn som får uppehållstillstånd bor kvar i HVB tills de slussas ut till utsluss/träningsboende.

Boende för ensamkommande barn - Herrljunga

Herrljunga kommun har ett boende (HVB) för ensamkommande barn i Herrljunga centralort. Boendet är avsett för ungdomar mellan 15-17 år.

Boendet är bemannat dygnet runt av ungdomshandledare. På boendet arbetar dessutom en samordnare under dagtid. Boendet är så hemlikt som möjligt och är en trygg plats där ungdomar görs delaktiga och får stöd och struktur i vardagen. Personalen kommer att stärka ungdomarna och bidra till ökad förståelse för det nya samhället. Skolgång startar omgående efter ankomst, även fritidssysselsättning i närområdet.

Vid frågor, kontakta oss gärna!