Föreningsstöd Snabba slanten

Snabba slanten är ett bidrag som du kan söka för att stödja ett projekt som du själv arrangerar. Du kan ansöka om detta bidrag året om.

Checklista

För att kunna söka Snabba slanten måste du uppfylla vissa kriterier. Läs igenom checklistan för att säkerhetsställa att du uppfyller det vi eftersöker.

  • Du är 13 till 20 år, (räknat från det år du fyller).
  • Projektet ska vara offentligt, öppen för alla, och äga rum i Herrljunga kommun eller vara till nytta för Herrljunga kommuns ungdomar. Det kan till exempel sökas för ditt egna kultur- och fritidsprojekt.
  • Du måste själv arrangera/skapa projektet.
  • Ditt projekt ingår inte i ordinarie föreningsverksamhet, skolprojekt, partipolitisk verksamhet, redan etablerad verksamhet och är inte vinstdrivande (gäller även välgörande ändamål).
  • Ditt projekt genomförs på en plats fri från alkoholförsäljning.
  • Ditt projekt uppfyller lagar och regler samt demokratiska värderingar.
  • Ditt projekt genomförs som beskrivet i ansökan. Om ditt projekt ändras måste du meddela förändringarna till kommunen för godkännande.
  • Ansökan innehåller projektplan samt en ekonomisk kalkyl.
  • Bidraget ska gå till projektet och inte vara ersättning för eget arbete.

Övrig information

Processtöd (rådgivning, coachning) erbjuds alla som mottar stipendiet ”snabba slanten”. Om ni är en grupp som vill söka för genomförandet av ett och samma projekt ska varje enskild person lämna in en ansökan. Ni behöver däremot endast lämna en gemensam projektplan och ekonomisk kalkyl. Du kan endast sökas en gång för ett och samma projekt. Bidraget beviljas högst två gånger per person och år.

Utbetalning

Beslut meddelas och eventuellt stöd utbetalas senast två veckor efter det att fullständig ansökan har kommit in till kommunen. Om projektet läggs ner kan du bli skyldig att betala tillbaka delar eller hela bidraget. Summan som betalas ut bedöms utifrån projektets genomförbarhet och omfattning.

Redovisning

Projektet ska redovisas till kommunen senast en månad efter att projektet är genomfört.

Ansökan mejlas till besöksnäringsansvarig.