Övriga stöd och bidrag

Vilka mer stöd och bidrag finns att söka? Vilka studieförbund finns det? Hitta till Kulturutvecklingsstöd och kunskapsstöd för civilsamhälle.

Här nedan hittar du tips och förslag på stöd och bidrag att söka.

Boverket - stöd till samlingslokaler

Kunskapsstöd till det civila samhället

På MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, finns information och stöd till ideella föreningar. Hur man startar en Ideell förening samt, stadgar mm. Här går också att hitta information om hur man ändrar uppgifter för en förening, samt länkar till skatteverket och olika förbund.

Läs vidare på MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Studieförbund och SISU- idrottsutbildarna

Studieförbunden


I de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation ingår följande.
Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos dem möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar.
De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 

Här hittar du länkar till de olika Studieförbunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • ABF
 • Bilda
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd
 • Kulturens
 • Medborgarskolan
 • NBV
 • Sensus
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 •  

SISU - Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet


SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Vi erbjuder idrottsövergripande utbildningar för ledare och tränare. RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag som Riksidrottsförbundet på regional och lokal nivå. De stödjer föreningar i hela landet.

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Information om Kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi

Förvaltningen för kulturutveckling samverkar med allt från länets kommuner och länsstyrelsen till föreningar, organisationer och privatpersoner i frågor kring samhällsplanering och kulturmiljö och vill på så vis bidra till en hållbar utveckling.

Var finns pengarna?

En sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder.