Övriga stöd, bidrag & tips på utbildningar

Vilka mer stöd och bidrag finns att söka? Vilka studieförbund finns det? Hitta till Kulturutvecklingsstöd och kunskapsstöd för civilsamhälle samt hitta till digitala utbildningar. Har också lagt tips på utbildningar.

Här nedan hittar du tips och förslag på stöd och bidrag att söka och om utveckling för din förening

Boverket - stöd till samlingslokaler

Stöd till utvecklingsfrågor för ideella föreningar

 • Volontärbyrån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra. De förmedlar ideella uppdrag och anordnar utbildningar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang.
 • Många av studieförbunden anordnar studiecirklar i föreningskunskap. Ofta finns det möjlighet för den enskilda föreningen att anordna en studiecirkel och få tillgång till de resurser som studieförbunden har. Kontakta därför ert studieförbund för mer information:
  Se mer info nedan med länkar till Studieförbund och SISU -Idrottsutbildarna.

Kunskapsstöd till det civila samhället

På MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, finns information och stöd till ideella föreningar. Hur man startar en Ideell förening samt, stadgar mm. Här går också att hitta information om hur man ändrar uppgifter för en förening, samt länkar till skatteverket och olika förbund.

Läs vidare på MUCF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Studieförbund och SISU- idrottsutbildarna

Studieförbunden


I de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation ingår följande.
Studieförbunden verkar i alla landets kommuner. Hos dem möts människor med olika bakgrunder, intressen, åsikter och livsåskådningar.
De tio studieförbunden har olika inriktning och profil – alla idéburna och utan vinstintresse. 
Hos studieförbunden kan du få stöd och lära dig mer förbundets kurverksamhet, om vad en förening är, olika föreningstyper och syften, ekonomi, roller i föreningen med mera.

Här hittar du länkar till de olika Studieförbunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • ABF
 • Bilda
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd
 • Kulturens
 • Medborgarskolan
 • NBV
 • Sensus
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Vuxenskolan

SISU - Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet


SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation och ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Vi erbjuder idrottsövergripande utbildningar för ledare och tränare. RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag som Riksidrottsförbundet på regional och lokal nivå. De stödjer föreningar i hela landet.

Riksidrottsförbundet (RF) är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Information om Kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi

Förvaltningen för kulturutveckling samverkar med allt från länets kommuner och länsstyrelsen till föreningar, organisationer och privatpersoner i frågor kring samhällsplanering och kulturmiljö och vill på så vis bidra till en hållbar utveckling.

Var finns pengarna?

En sammanställning med fokus på bidrag för dig i Västra Götaland som vill jobba för att vi ska nå miljömålen. Målet med sammanställningen ”Var finns pengarna?” är att underlätta för kommuner, föreningar, organisationer och företag. Sammanställningen är också till för alla andra aktörer som vill arbeta aktivt med olika miljöförbättrande åtgärder.

Tips på utbildningarna för föreningar.

Nedan hittar ni tips på några digitala utbildningar där ni kan hitta tips på hur ni kan utveckla er förening, motivera ideella mm.

 • Idrottens föreningsutbildningar RF-SISU - Idrottsutbildarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  - Idrottens tränare - Samlingsplats för dig som är tränare inom idrottsrörelsen. Här hittar du ett idrottsövergripande utbildningsutbud, oavsett om du tränar barn, ungdomar, vuxna eller äldre.
  - Idrottens föreningsledare - Samlingsplats för dig som är föreningsledare inom idrottsrörelsen. Här hittar du ett idrottsövergripande utbildningsutbud, oavsett om du är ledare, styrelseledamot eller har ett allmänt intresse för hur en idrottsförening drivs och fungerar.
  - Idrottens utbildare - Att var lärgruppsledare är en annan roll än den som ledare eller tränare. I lärgruppen kan ni lära er saker som inte har med själva träningen att göra, men som ändå är viktig i en förening. I den här utbildningen kommer du att få lära dig mycket som kommer att vara till hjälp i ditt uppdrag med att bedriva folkbildning.
 •  Utmärkt förening Öppnas i nytt fönster. - Skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga
  Att arbeta med konceptet Utmärkt Förening i er förening, hjälper er att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet. I grunden handlar det om att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga.
  Herrljunga kommun & RF -SISU Idrottsutbildarna
 • Så stärker din förening det ideella engagemanget - Idrottsforskning.se/föreningsarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Det ideella engagemanget är en idrottsförenings viktigaste resurs men samtidigt en resurs som det råder konstant brist på i många föreningar. För att förvalta denna resurs måste vi veta hur den fungerar. Vad är det som får folk att engagera sig ideellt från början? Vad får vissa att stanna kvar år efter år medan andra hoppar av? Och vad kan ledarskapet göra för att stärka engagemanget?
  (Text: Aron Schoug, Doktorand i pedagogik, Stockholms univeritet)
 • Motivera Ideella - Digital föreläsning med Aron Schoug - Att motivera ideella Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  Hur kan organisationer förstå och kanalisera ideellt engagemang? Den och många andra frågor ställdes på detta frukostsamtal som Studieförbundet Vuxenskolan ordnade 6/3 2019. Medverkande: Aron Schoug, författare och doktorand i pedagogik, Bartosz Stroinski, Förbundet Vi Unga, och Josefin Heed, Hela Sverige Ska Leva. Samtalsledare: Nina Larsson, förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan.
 • Generation Pep - webbutbildning - Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 
 • Du som genomför utbildningen kommer få grundläggande kunskap kring:
  Sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa
 • De svenska rekommendationerna kring fysisk aktivitet och kost för barn och unga
 • Hur mycket barn rör på sig och hur de äter
 • Ojämlikhet i hälsa med fokus på fysisk aktivitet och hälsosam mat
 • Vad du som vuxen kan göra för att främja fysisk aktivitet och hälsosam mat för alla barn och på så vis bidra till en god och jämlik hälsa
 • Vem kan gå utbildningen?
 • Alla! Utbildningen riktar sig till dig som är vuxen och som möter barn i din vardag, exempelvis på förskolan, skolan, i barnhälsovården eller på fritiden – men också till dig som vill lära dig mer om fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar kopplat till barn och unga.