Drogpolicy för föreningar

Skugga av två personer mot gräsmatta

Varför en drogpolicy? Vad är en drogpolicy?

Att vara med i en förening är mer än att bara olika aktiviteter, träning och tävling.
Här får ungdomarna en trygg och social gemenskap.

För många barn är föreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön. Ledaren/tränaren är en viktig social förebild. Ledarens/tränarens förhållningssätt till bland annat alkohol och tobak kan påverka värderingar som barnen och ungdomarna bär med sig. Det är bra om ungdomarna utan att använda alkohol får lära sig prata med killar/tjejer, dansa, fira segrar, sörja förluster, vara på läger och umgås med andra.

För barn och ungdomar som växer upp i en otrygg hemmiljö står ledaren/tränaren ofta för en trygghet som saknas. Föreningen ska vara en plats där barn och ungdomar ska kunna lita på de vuxna.

Alkoholen påverkar den egna upplevelseförmågan samt gruppens sammanhållning och laganda och konsumtion av alkohol ger försämrade idrottsresultat. Idrotten får stöd från samhället och i det stödet ingår det att arbeta drogförebyggande. Genom att föreningar arbetar fram riktlinjer i frågan ökar tydligheten i frågan. Miljön för barn och ungdomar måste vara trygg och säker.

Berusade/bakfulla ledare eller ungdomar ökar risken för osämja, olyckor, skador eller att andra negativa händelser inträffar. Därför är det viktigt att miljön omkring föreningen är alkohol och tobaksfri så långt upp i åldrarna som möjligt.

Föreningens alkohol- och drogpolicy är ett dokument som redogör för ställningstaganden och riktlinjer gällande föreningens syn på alkohol och droger.

Det kan därför vara bra att ta en funderare kring nedanstående påståenden och frågor.

 • Är det okej om våra ungdomar röker/snusar i samband med föreningsverksamhet?
 • Är det okej att våra ungdomar dricker alkohol i föreningens olika verksamheter?
 • Är det okej att våra ledare dricker alkohol i samband med verksamheter såsom träning, tävling, läger, resor?
 • Är det okej om ledare kan komma bakfulla till träffar, träningar, matcher eller tävlingar?
 • Är det ok att vuxna dricker alkohol på föreningsanknutna fester, där ungdomar är med?
 • Är det ok om medföljande föräldrar dricker alkohol i samband med föreningsverksamheter såsom träning, tävling, läger, resor mm?

Checklista

Hjälp för uppdateringar i drogpolicyn och förebyggande aktiviteter, som föreningen arbetar/arbetat med.

- I vår förening har vi en policy för tobak, alkohol och droger, där doping ingår.

 • Vilket år antogs policyn och av vem?
 • Vilket år reviderades policyn?
 • Hur ofta revideras policyn?

Policyn innehåller följande ställningstagande:

 • Attityd till tobak och alkohol i samband med resa, läger eller inom andra verksamheter där barn och ungdomar deltar.
 • Tobaksbruk och alkoholförtäring i föreningsverksamhet.

- I vår förening har vi en policy med tydliga rutiner för situationer som kan uppkomma, t.ex. berusad/bakfull föreningsmedlem/ föreningsledare, hur jag uppträder i föreningens kläder?

- I vår förening har vi under det gångna året informerat om och diskuterat tobak, alkohol och droger vid föräldraträffar, årsmöten och/eller informationsmöten, i syfte att förebygga och tydliggöra föreningens ställningstagande.

- I vår förening finns det informationsmaterial till medlemmar, föräldrar och anhöriga som visar föreningens ställningstagande gällande tobak, alkohol och droger.

- I vår förening synliggör vi vårt ställningstagande angående drogpolicy:

 • Via anslag i föreningens lokaler
 • Föreningens hemsida

Mål

Barn- och ungdomsåren (upp till 20 år) ska vara fria från droger.
Föreningslivet i Herrljunga kommun ska verka för att förebygga missbruk bland deltagarna och besökarna.

Föreningar i Herrljunga Kommun har en drogpolicy som ska vara känd av deltagare, besökare, föreningsledare och styrelser samt av samtliga anställda inom kultur- och fritid.

Definition av droger Droger är substanser som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande. Enligt denna definition ingår följande i definitionen:

 • Tobak
 • Alkohol
 • Narkotika
 • Lättflyktiga lösningsmedel och gas(sniffning)
 • Dopningspreparat (Ex Anabola steroider)
 • Vissa läkemedel

Villkor för att erhålla kommunalt aktivitetstöd

 • All barn- och ungdomsverksamhet ska vara fullkomligt fri från alkohol och andra droger. Exemplevis: aktiviteter, läger och fester som hålls i föreningens regi.
 • Föreningen ska ha en alkohol- och drogpolicy samt en utsedd droginformatör.
 • Föreningen ska i sin verksamhetsberättelse redovisa vad man under året, gjort i drogpreventivt syfte.
 • På föreningens sida i kommunens föreningsregister kan föreningens Drogpolicy laddas upp.

Länkar till vidare information
SISU Idrottsutbildarna/Riksidrottsförbundet

Trygg idrott -SISU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Drogpolicy - SISU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Dokument öppnas som pdf
Målet med detta material är hur föreningen kan arbeta fram en drogpolicy för föreningen.

Är ni en förening som som är ansluten till Riksidrottsförbundet och vill arbeta med frågor såsom drogpolicy, jämställdhetsfrågor eller inom något annat område. Kontakta SISU -Idrottsutbildarna.
Kontaktuppgifter för Herrljunga/sjuhärad hittar ni på följande sida Idrottskonsulenter, Västra Götaland, Sjuhärad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Är ni en förening som är knutet till annat studieförbund - kontakta ert studieförbund
Länkar till Studieförbund aktiva i Herrljunga kommun finns i fliken Föreningsliv/Bidrag till föreningar Öppnas i nytt fönster..