Föreningsarkivet

Till föreningsarkivet kan föreningar lämna t ex. protokoll, verksamhetsberättelser, kassaböcker eller foton.

Material som inlämnats tillhör även fortsättningsvis respektive förening. Vid förvaring i föreningsarkivet betalar varje förening årsavgift i förhållande till antal medlemmar

Medlemsavgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Medlemmar upp till

Årsavgift

30 st.60 kr.
100 st.120 kr.
200 st.250 kr.
300 st.400 kr.
400 st.500 kr.
500 st. 600 kr.
1000 st.700 kr.

För att lämna eller låna material i Föreningsarkivet, vänligen kontakta kommunarkivarie via e-post.