Föreningsregistret

I Herrljunga kommuns föreningsregister hittar du kontaktuppgifter till aktiva föreningar i kommunen.

Föreningsregistret.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till nya föreningkatalogen/föreningsregistret: Föreningsregister Herrljunga kommunlänk till annan webbplats

Alla föreningar som är aktiva inom Herrljunga kommun kan registrera sin förening i registret.
Föreningar som på något sätt får stöd av kommunen ska ligga med i registret och där vara sökbara.

Ny föreningskatalog/föreningsregister

Från och med 1 februari 2021 har Herrljunga Kommun ett nytt föreningsregister.

För föreningen

Uppdatera föreningens uppgifter

I föreningsregistret kan man enkelt uppdatera sina uppgifter och uppdatera adresser för föreningens kontaktperson, ledare, ordförande, sekreterare, kassör och droginformatörsansvarig.

Kom ihåg att årligen uppdatera uppgifter, så för de som söker information i registret hamnar på rätt hemsida och att kontaktpersonens uppgifter stämmer.
Viktigt är också att endast de personer i föreningen som ska ha möjligheterna att uppdatera, föra närvarostatistik och söka bidrag har inloggning.

Det finns en film som beskriver hur man lägger in uppgifter i det nya systemet.
Här är länk till filmen, Informationsfilm Actorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se den gärna före ni börjar lägga in era uppgifter.

Vems uppgift är det att uppdatera föreningens uppgifter?

Det är föreningens uppgift att se över så att uppgifterna stämmer och att uppdatera i registret. Kommunen har som krav att föreningar som söker stöd eller fått stöd från kommunen det senaste året, finns upplagda i registret och att uppdateringar sker årligen.

För att kunna logga in måste man vara kopplad till en förening med sitt namn, personnummer samt e-post och telefonnummer. Inloggning sker därefter genom mobilt Bank-id och man registrerar sig mot Herrljunga Kommun.

För de som ska uppdatera, samt lägga in medlemmar,medlemsgrupper och närvaro, så finns det i systemet möjligheter att se på en kort informationsavsnitt för de olika avsnitten, genom att ställa muspekaren på det lilla frågetecknet i avsnittet du ska uppdatera.

Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har möjlighet att använda en kommunfil som man kopplat till sin kommun. Föreningar som vill söka kommunalt aktivitetstöd behöver godkänna i LOK att kommunen kan hämta hem uppgifter från LOK. Länk till Riksidrottsförbundet, där ni som förening skapar en kommunfil Lok-stöd/kommunfillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar anslutna till andra Riksförbund än Riksidrottsförbundet

Föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet kan lägga upp medlemmar och föra närvarostatistik i systemet, detta förenklar en ansökan vid kommunalt aktivitetsstöd. För man närvaro i annat system ellerpå annat sätt, så ska närvarolistor/sammanställning bifogas aktivitetstödsansökan.

Importfil för upplägg av medlemmar i registret.

Har ni i er förening många medlemmar som ni vill lägga in i registret, så kan ni höra av er till föreningsutvecklaren nedan och be att få en Importfil, detta för att förenkla medlemsimport.

Importering av filer i systemet

Föreningar som föregående år har sökt stöd eller fått ett stöd ska årligen inkomma med föreningshandlingar. Det går att ladda upp filer i föreningsregistret, ex. årshandlingar, policydokument.

Upplägg av ny förening

Finns inte er förening med i registret, kontakta handläggare för upplägg av föreningen.
Handläggaren hjälper er med upplägg av föreningen och uppgifter för dig som kontaktperson. Efter detta kan du logga in med bank-id, mot den förening som du är kopplad mot och påbörja uppdateringar av personer såsom kassör, ordförande, kontaktperson, drogansvarig, ledare mfl.
Meddela handläggaren föreningens organisationsnummer, bankgiro eller bankkontonummer, då handläggaren lägger in dessa uppgifter.

Här hittar du länk till "gamla" Föreningsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kommer att kopplas bort under våren 2021.

Utbildningar i hur söka stöd Aktivitetsstöd och Drift- och lokalstöd

Aktivitetstöd

Under våren 2021 kommer föreningar som vill söka Aktivitetsstöd erbjudas en utbildning.
Aktivitetsstöd för ansökningsperiod 1/1-30/6 2021, med senaste ansökningsdag den 25/8 2021 kommer att göras via nya föreningsregistret. I junimånad hölls två informationsmöten om hur man sökte stöd i registret, för de föreningar som inte var med, kika gärna på film om hur man söker stöd eller lägg ett mail till birgitta.saunders@herrljunga.se eller emma.lindberg@herrljunga.se.
(En film som visar hur du söker bidrag, finns under länken Bidrag, tryck på frågetecknet så startar en film.)

Drift- och lokalstöd

Från 2022 kommer Drift-och lokalstöd att sökas i det nya systemet. För de föreningar som vill söka drift- och lokalstöd kommer utbildning erbjudas under hösten 2021.
Under 2021 kommer Drift- och lokalstödsansökningar att kunna sökas som tidigare, mer info om hur du söker stöd, samt länk till blankett hittar du här: Föreningsbidrag - steg 2öppnas i nytt fönster

Har du frågor, hör gärna av dig till föreningsutvecklaren eller Herrljunga sportcenter.

Kontakt: Föreningsutvecklare 0513-17031
Kontakt: Herrljunga sportcenter 0513-17431