Föreningsregistret

I Herrljunga kommuns föreningsregister hittar du kontaktuppgifter till aktiva föreningar i kommunen.

Föreningsregistret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till Föreningsregister Herrljunga kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla föreningar som är aktiva inom Herrljunga kommun kan registrera sin förening i registret.
Föreningar som på något sätt får stöd av kommunen ska ligga med i registret och där vara sökbara.
En översyn av uppgifter i registret behöver göras minst en gång per år så att uppgifter som står där är aktuella.

Vill du lägga till din förening i föreningsregistret? - Kontakta Föreningsutvecklare, kontaktuppgifter längre ned på sidan.

För föreningen

Uppdatera föreningens uppgifter

I föreningsregistret kan man enkelt uppdatera sina uppgifter och uppdatera adresser för föreningens kontaktperson, ledare, ordförande, sekreterare, kassör och droginformatörsansvarig.

Kom ihåg att årligen uppdatera uppgifter, så för de som söker information i registret hamnar på rätt hemsida och att kontaktpersonens uppgifter stämmer.
Viktigt är också att endast de personer i föreningen som ska ha möjligheterna att uppdatera, föra närvarostatistik och söka bidrag har inloggning.

Det finns en film som beskriver hur man lägger in uppgifter i det nya systemet.
När du loggat in i föreningsregistret så kan man genom att klicka på ett frågetecken få information om hur man lägger in uppgifter. Information med frågetecken finns under respektive flik.

Vems uppgift är det att uppdatera föreningens uppgifter?

Det är föreningens uppgift att se över så att uppgifterna stämmer och att uppdatera i registret. Kommunen har som krav att föreningar som söker stöd eller fått stöd från kommunen det senaste året, finns upplagda i registret och att uppdateringar sker årligen.

Inloggning i föreningsregistret

För att kunna logga in måste man vara kopplad till en förening med sitt namn, personnummer samt e-post och telefonnummer. Inloggning sker därefter genom mobilt Bank-id och man registrerar sig mot Herrljunga Kommun.

För de som ska uppdatera, samt lägga in medlemmar,medlemsgrupper och närvaro, så finns det i systemet möjligheter att se på en kort informationsavsnitt för de olika avsnitten, genom att ställa muspekaren på det lilla frågetecknet i avsnittet du ska uppdatera.

Föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet har möjlighet att använda en kommunfil som man kopplat till sin kommun. Föreningar som vill söka kommunalt aktivitetstöd behöver godkänna i LOK att kommunen kan hämta hem uppgifter från LOK. Länk till Riksidrottsförbundet, där ni som förening skapar en kommunfil Lok-stöd/kommunfil. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Manual : Skapa och godkänna kommunfil. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar anslutna till andra Riksförbund än Riksidrottsförbundet

Föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet kan lägga upp medlemmar och föra närvarostatistik i systemet, detta förenklar en ansökan vid kommunalt aktivitetsstöd. För man närvaro i annat system ellerpå annat sätt, så ska närvarolistor och sammanställning bifogas aktivitetstödsansökan.
Från och med 2023 finns möjlighet för föreningar som är knutna till Equmenia att skap en DAK fil som kan användas tillsammans med ansökan och där man ger kommunen möjlighet ett importera föreningens sammankomster och deltagartillfälen.

Importfil för upplägg av medlemmar i registret.

Har ni i er förening många medlemmar som ni vill lägga in i registret, så kan ni höra av er till föreningsutvecklaren nedan och be att få en Importfil, detta för att förenkla medlemsimport.

Importering av filer i systemet

Föreningar som föregående år har sökt stöd eller fått ett stöd ska årligen inkomma med föreningshandlingar. Det går att ladda upp filer i föreningsregistret, ex. årshandlingar, policydokument.

Upplägg av ny förening

Finns inte er förening med i registret, kontakta handläggare för upplägg av föreningen.
Handläggaren hjälper er med upplägg av föreningen och uppgifter för dig som kontaktperson. Efter detta kan du logga in med bank-id, mot den förening som du är kopplad mot och påbörja uppdateringar av personer såsom kassör, ordförande, kontaktperson, drogansvarig, ledare mfl.
Meddela handläggaren föreningens organisationsnummer, bankgiro eller bankkontonummer, då handläggaren lägger in dessa uppgifter.

Söka Aktivitetsstöd och Drift- och lokalstöd

Den som ska söka bidrag för förening:

  • Ska av föreningen fått behörighet att logga in på föreningens sida. För detta behöver den som ska söka bidrag läggas in med kontaktuppgifter samt personnummer så att hen kan logga in med Mobilt-bank-Id i registret.
  • Det är handläggare på kommunen som ger behörighet till den/de person/personer i föreningen som ska kunna söka bidrag.
  • Förening kontaktar handläggare på kommunen angående vem som ska ha behörighet för att söka bidrag.

Aktivitetstöd

Ansökan för kommunalt aktivitetstöd är öppen 1 januari till 25 februari för höstens aktiviteter och 1juli till 25 augusti för vårens aktiviteter.

Inför mötet så ska personer som ska söka stöd ha fått inloggningsmöjlighet till föreningens sida i föreningsregistret. Föreningen behöver kontakta föreningsutvecklaren om vem i föreningen som ska ha behörighet i föreningen att söka bidrag.

Har man fått behörighet av föreningen att söka bidrag så finns möjlighet i systemet att se en film om hur man söker bidrag i registret. En film som visar hur du söker bidrag, finns under länken Bidrag, tryck på frågetecknet så startar en film.

Är du ny på din post och fått uppdraget att söka bidrag av kommunen, behöver du kontakta kommunens handläggare för att i föreningsregistret få tillgång till bidragsdelen och kan få en genomgång om hur en ansökan går till.

Drift- och lokalstöd

Från 2022 kommer Drift-och lokalstöd att sökas genom föreningsregistret.

Ansökningsperiod kommer att vara öppen mellan 1 mars till 1 maj.

Inför mötet så ska personerna som ska söka stöd ha fått inloggningsmöjlighet till föreningens sida i föreningsregistret. Föreningen behöver kontakta föreningsutvecklaren om vem i föreningen som ska ha behörighet i föreningen att söka bidrag.

Har man fått behörighet av föreningen att söka bidrag så finns möjlighet på föreningsens sida att se en film om hur man söker bidrag i registret.
En film som visar hur du söker bidrag, finns under länken Bidrag, tryck på frågetecknet så startar en film. Vill du ha en genomgång om hur du söker bidrag? kontakt föreningsutvecklaren.

Har du frågor, hör gärna av dig till föreningsutvecklaren.

Kontakt: Föreningsutvecklare Telefon: 0513 17031 , E-post: foreningsliv@herrljunga.se