Starta och driva ideell förening

Här får du grundläggande kunskap om hur du gör för att starta och driva en ideell förening.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald förenings­styrelse. En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Verksamheten ska bygga på demokratiska principer och får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt.

Varje förening ska ha ett medlemsregister och se till att registret är uppdaterat med namn, ålder, adress och telefonnummer samt när medlemsavgiften är betald.

Hur bildas en ideell förening?

En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda föreningen. En tillfällig styrelse (interimsstyrelse) utses och bör som minst bestå av tre personer – ordförande, sekreterare och kassör. Interimsstyrelsens uppgift är att förbereda för det första årsmötet och att kalla intresserade personer till mötet för att bilda föreningen.

Under mötet ska föreningen besluta om föreningens namn, anta stadgar samt välja föreningsstyrelse och revisorer. Det är viktigt att alla personer som kan tänkas väljas in i styrelsen är informerade i förväg och godkänner att bli valda som ledamöter. Budgetförslag för föreningens verksamhet och ett förslag på föreningens kommande medlemsavgift bör finnas framtaget inför mötet.

Det är först efter det första årsmötet som föreningen är formellt bildad.

Att göra efter det första årsmötet

  • Utse firmatecknare för föreningen.
  • Ta kontakt med lokala skattemyndigheten för att få ett organisationsnummer. Ett organisationsnummer behövs om ni framåt tänkt söka bidrag.
  • Ta kontakt med eventuell riksorganisation för att få stöd och råd i olika frågor.
  • Skaffa ett plusgiro- eller bankkonto. För att få ett konto måste föreningen visa bland annat årsmötesprotokoll. Plusgiro eller bankgiro samt organisationsnummer krävs för att söka exempelvis kommunala bidrag.
  • Upprätta ett medlemsregister som innehåller födelsedata, namn, adress och när medlemsavgiften betalas.
  • För kassabok över alla inkomster och utgifter i föreningen.

Kontakta kommunen när föreningen är bildad, kontakta kommunen för upplägg i kommunens föreningsregister. Herrljunga kommuns sida med länk till föreningregister
Kommer er förening söka bidrag och stöd, läs mer om på sidan om Bidrag till föreningar.

Användbara länkar

Studieförbunden kan stötta och hjälpa till att utveckla er förening.

Hos Studieförbunden är tio studieförbund medlemmar. Där kan ni hitta länk till de olika studieförbunden och läsa mer. Studieförbunden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är en förening? Ny i föreningen? Tips på några Studieförbund där du kan hitta mer information.
- Studieförbundet Vuxenskolas hemsida. Föreningsboxen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- NBV -Nykterhetsrörelsen Bildningsverksamhet. Starta Förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
- Studiefrämjandet . Föreningsutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ska ni starta en idrottsförening, läs mer om att starta en idrottsförening på Riksidrottsförbundets hemsida. Riksidrottsförbundet - starta idrottsförening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besök forening.se för användbara tips och råd samt mallar.
Besök Förening.se webbplats för tips och råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Skatteverket för att registrera din förening och få ett organisationsnummer. Läs mer om hur du registrerar din förening och får ett organisationsnummer på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på verksamt, där det också finns förklarat vad man ska tänka på när man startar en förening.
Verksamt - Så fungerar en ideell förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbeta fram olika policys i er förening

Vill ni i er förening arbeta med att ta fram en Drog- och alkoholpolicy, Jämställdhetspolicy eller Diskrimineringspolicy, tips är att ni tar kontakta med ert Studieföbund eller hör med föreningsutvecklare i kommunen för förslag på hur ni går till väga.

Digitala möten

Behöver er förening stöd med att starta digitala möten, hur gör man, vilka verktyg finns?
Ta kontakt med det Studieförbund och lokalavdelning som ni är knutna till för att få stöd och hjälp samt utbildning, för hur ni i er förening kan komma igång. Kika in på respektive studieförbundens webbsidor där det finns mer att läsa.