Artikeln publicerades 10 april 2019

Läs- och skrivstation för dig som har läs- och skrivsvårigheter

Annika Algrot-Andersson

En läs- och skrivstation för de med läs- och skrivsvårigheter finns på Herrljunga bibliotek. Annika Algrot-Andersson kan visa hur den fungerar.

På Herrljunga bibliotek finns en läs- och skrivstation för att underlätta för de som har läs- och skrivsvårigheter.

– Den har funnits här i några år, berättar Annika Algrot-Andersson, Herrljunga Bibliotek. Men den har använts alltför lite, och nu vill vi nå ut med att den finns. Det är en viktig del av bibliotekets uppgift att öka tillgängligheten för alla.

Läs- och skrivstationen, som är en dator med speciella program, riktar sig framför allt till de med synnedsättning eller dyslexi, vilket innebär svårigheter att läsa och stava.

– Men man behöver inte ha en diagnos för att använda det här hjälpmedlet, säger Annika Algrot-Andersson. Det går bra att boka datorn i vår lånedisk. Och vill man ha hjälp av mig får man komma till biblioteket på en onsdag eller torsdag.

– Vi har även uppläsningsprogram, där man kan få en tidningsartikel uppläst för sig. Det är viktigt att alla får chansen att ta del av det som händer i samhället.