Artikeln publicerades 25 september 2020

Anmäl aktiviteter för Hållbarhetsfestivalen i Västra Götaland

Solljus som strålar genom trätopparna i en lövskog.

Hållbarhetsfestivalen pågår den 19-25 oktober i Västra Götalandsregionen. Om du som förening eller organisation vill vara med att arrangera en aktivitet, föreläsning eller något annat kan ni anmäla det, och vi är förstås med!

Hur är vi med då? Anmäl din aktivitet på Hållbarhetsfestivalens hemsida. Länk till annan webbplats.

Vad är hållbarhetsfestivalen?

Hållbarhetsfestivalen samlar evenemang under en vecka inom området social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i Västra Götalandsregionen. Vi lyfter varandra och är en del av något som sker i hela regionen.

Vem kan delta?

Herrljunga Kommun kommer att arrangera några aktiviteter som kommer att ingå i programmet för veckan, men alla är välkomna att fylla på programmet: föreningar, studieförbund och företag.

Hur går det till?

Metoden är självorganisering, så alla som vill delta lägger upp sitt event själv på festivalens hemsida och marknadsför sitt event själv.

Det gemensamma programmet för både regionen som helhet och för den egna kommunen kommer att finnas på Hållbarhetsfestivalens hemsida Länk till annan webbplats.. Det finns en projektledare i regionen som kan ge viss stöttning men grundtanken är att den som anmäler en programpunkt är själv ansvarig för sitt eget arrangemang.

Arrangemanget kan vara något som redan görs och som du önskar synliggöra och marknadsföra eftersom det bidrar till ett hållbart samhälle. Eller så kan du planera och arrangera en ny aktivitet. Du har själv huvudansvaret för ditt eget arrangemang, men genom att aktiviteten ingår i helheten Hållbarhetsfestivalen så når vi ut med programmet till fler.

Marknadsföringen för veckan blir stark genom att vi gör den tillsammans.

Vilken typ av arrangemang kan ingå?

Temat för i år är biologisk mångfald, men det går också bra att välja något annat tema inom hållbarhet. Exempel på tidigare aktiviteter är föreläsningar om hälsa och mat, guidade vandringar genom naturreservat, prova på aktiviteter som bidrar till en mer hållbar livsstil osv.

Anmälan dig senast 30 september. Programmet spikas snart därefter!

Anmäl programpunkt till Hållbarhetsfestivalen. Länk till annan webbplats.