Artikeln publicerades 6 november 2020

”Svartvitt” är temat på Arkivens dag som sker lördag 14 november

Arkivens dag äger som vanligt rum den andra lördagen i november, i år är det den 14 november som gäller, årets tema är ”svartvitt.”

På grund av den rådande coronapandemin kommer Herrljunga föreningsarkivs årliga arrangemang begränsas till en obemannad skärmutställning på biblioteket i Herrljunga. Utställningen kommer sedan att finnas tillgänglig i två veckor.

Bild som visar arkivarien Henrietta Johansson. 

Kommunarkivarie Henrietta Johansson berättar att den lilla bildsviten, som ställs ut, har föreningsarkivets styrelseordförande Holger Sandin satt ihop av material inlämnat till Gäsene hembygds- och fornminnesförening.

Den är ett perfekt exempel på det som Arkivens dag faktiskt handlar om: att för en dag glänta upp de annars stängda dörrar som vaktar och vårdar det förflutnas röster. Vad den lilla sviten handlar om får ni reda på den 14 november, säger Henrietta lite retsamt.

Herrljungas föreningsarkiv har funnits i olika konstellationer sedan 1985. Det värnar än idag om att ta hand om och förvalta de för bygden så vitala föreningarnas arkiv som ingår i föreningens samlingar.

Att det i år 2020 inte kommer ske en fysisk föreläsning, som var tänkt att handla om att ta hand om och använda de många fotografier som ett arkiv rymmer ser Henrietta som tråkigt, eftersom den årliga träffen är ett så vitalt sätt att få ta del av bygdens olika berättelser och personligheter.

Å andra sidan så är föreningsarkivet på gång att börja använda de digitala kanaler som finns för att nå ut med sin vision att säkra Herrljungabygdens rika föreningsarkiv för framtiden. Holger har till exempel börjat snickra ihop en webbplats för föreningsarkivet, Henrietta säger att detta är något som är superkul.

Huruvida Holgers lilla bildsvit kommer att kunna visas på biblioteket 14 november till 27 november eller inte kommer bero på vilka restriktioner för coronapandemin som kommer gälla under gällande tid.

Henrietta avslutar med att konstatera att hon är tacksam att få vara med på ett litet, litet hörn av föreningsarkivets arbete, eftersom hon i nuläget inte kan delta i arkivens dag under kommunarkivets flagg.

Kommunarkivets historiska samling är gediget och innehåller mycket spännande material, men i dagsläget är det inte aktuellt att kunna visa det för allmänheten eftersom ett omfattande vård och ordningsarbete utförs på det. Förhoppningsvis kommer kommunarkivet kunna sätta ihop en fin samling att ställa ut till nästa års arkivens dag, säger Henrietta med hopp i rösten.

Om du vill komma i kontakt med föreningsarkivet gällande medlemskap i föreningsarkivet och de tjänster som står till buds går det bra att kontakta någon i föreningens styrelse, främst ordföranden Holger Sandin via holger@holdin.se

Läs mer om utställningen på Arkivens dags webb. Länk till annan webbplats.

På bilden syns tre äldre klockor.