Artikeln publicerades 25 januari 2021

Föreningar kan 2021 söka föreningsstöd från fritid på 2019 års underlag

Herrljunga Kommun tog beslut i KS i december 2020 om möjligheten för ideella föreningar att under 2021 söka stöd på 2019 års underlag. Detta på grund av att vissa ideella föreningar under 2020 påverkats ekonomiskt på grund av spridningen av Covid-19.

Vissa föreningar har påverkats direkt medan andra föreningar riskerar att påverkas på längre sikt.

Denna möjlighet innebär att ideella föreningar under 2021 har möjligheten att ansöka om aktivitetsstöd samt drift och lokalstöd på underlag från 2019 om detta gör det ekonomiska läget mer fördelaktigt för föreningen.

Senaste datum för Aktivitetsstöd för aktiviteter 7-25 år är 25 februari samt 25 augusti.
För ansökning 25 februari ska sammanställning bifogas för höstens aktiviteter 2020 eller 2019.

Drift- och lokalstödsansökningar senaste ansökningsdag 1 maj.
Stödet som här finns att söka är stöd för samlingslokal där sammanställning över verksamhetstillfällen ska bifogas ansökan.

Stöd för föreningsdriven anläggning/lokal samt hyrd lokal bygger på faktiska kostnader samt regler för kommunalt aktivitetsstöd.

Mer information angående stöden.

Årshandlingar från föreningar som fått stöd under 2020 ska skicka handlingar till kommunen senast 1 maj 2021.

Årshandlingar som föreningen ska skicka in är verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, resultat och balansräkning, underskriven revisionsberättelse.

Bild på händer som skriver på en laptop

Foto: exempelbild från Mostphotos.