Grafisk profil

Två separata varumärken

Herrljunga kommuns verksamhet och platsen Herrljunga hanteras som två separata varumärken. De grafiska riktlinjerna är gemensamma, som färgerna, typsnittet, ikoner och bildspråk. Denna enhetlighet bidrar till att det ena varumärket förstärker det andra.

Herrljunga kommuns varumärke

Herrljunga kommuns varumärke, som illustreras av kommunlogotypen, använder vi för att kommunicera vårt uppdrag, verksamhet, och kommunal service. Herrljunga kommuns varumärke och logotyp får endast användas när kommunen är avsändare.

Herrljungas platsvarumärke - Herrljungabygden

Herrljungas platsvarumärke används för att få större genomslag när vi marknadsför platsen Herrljunga som etableringsort, friluftsort, plats att bo på eller att besöka. Herrljungas platsvarumärke får användas av alla aktörer oavsett bransch, när de vill kommunicera sin tillhörighet till Herrljungabygden.