Namnhantering

Herrljunga kommuns logotyp ska alltid finnas med som avsändare. Verksamhetsnamn ges inte egna logotyper, utan hanteras typografiskt, genom vårt typsnitt Montserrat Bold.

Bild som visar nivåer av namnhantering

NIVÅ 1: VARUMÄRKESNAMN
Vi är Herrljunga kommun, det är vårt
varumärkesnamn. När vi kommunicerar direkt med invånarna i Herrljunga kommun har de sällan nytta av att veta vilken förvaltning som står bakom kommunikationen. Därför kommunicerar vi Herrljunga kommun som helhet. Detta gör vi genom att placera vår logotyp som tydlig avsändare i prioriterade ytor, så som webbsidor eller i något av de fyra hörnen på en affisch eller en trycksak. Nivå 1 är obligatorisk.

NIVÅ 2: VERKSAMHETSNAMN
Ibland har mottagaren behov av att veta vilken verksamhet i kommunen som kommunicerar. Det kan vara simhall, bibliotek, skolor etc. Då lyfter vi fram verksamhetsnamnet i en prioriterad yta, på en webbsida, i något av de fyra hörnen, eller i rubrik. Kommunen ska även i dessa fall stå med som tydlig huvudavsändare på samma kommunikativa nivå (se Nivå 1), exempelvis genom placering i ett annat hörn.

NIVÅ 3: NAMN FÖR INNEHÅLL
I vissa fall finns behov att lyfta fram övriga namn i kommunikationen. Exempelvis ett projekt, evenemang, erbjudande eller en aktivitet. Innehållet är ofta i fokus för våra kommunikationsaktiviteter. Vi ska därför ge innehållet en tydlig placering i rubriker och texter. Undvik en placering som ger namnen status som avsändare. Verksamhetsnamn kan även i dessa fall stå som huvudavsändare och varumärkesnamn ska alltid framgå tydligt.

NIVÅ 4: ORGANISATORISKA/JURIDISKA NAMN
I vissa sammanhang behöver vår organisatoriska tillhörighet visas för att förtydliga avsändaren. Vanligtvis handlar det om kontaktuppgifter som telefonnummer och/eller webbadress, när mottagaren bedöms ha behov av denna information. Informationen ska då ha en nedtonad placering, exempelvis i nederkant på affisch eller på insida/baksida av broschyr.