Samarbeten

I de fall Herrljunga kommun är en del av ett samarbete med en annan avsändare, som inte tillhör kommunen och där huvudsyftet inte är att profilera platsen, vill vi synas med kommunens logotyp med rätt avstånd och minsta storlek. Inget annat i denna manual är styrande vid dessa tillfällen.

Bild som visar nivåer av namnhantering

Logotypeanvädning i samarbete med olika aktörer

Herrljunga kommun är ofta inblandade i samarbeten.

  • Som grundregel ska logotypen i första hand användas.
  • Herrljunga kommuns logotyp ska ha samma storlek och utrymme som övriga aktörer.
  • Endast vid utrymmesbrist kan man skriva ut aktörernas namn i löptext.

Utseende på helheten vid samarbeten med olika aktörer

Herrljunga kommuns grafiska profil används aldrig i kombination med någon annan profil. Den som ansvarar för kommunikationen har ansvaret för att kommunicera enligt deras riktlinjer.

Vid samarbeten där kommunen är huvudfinansiär eller ägare tillämpas Herrljunga kommuns grafiska profil. Kommunens logotyp är alltid avsändare. Övriga samarbetspartners presenteras med logotyper om de är upp till tre aktörer. Är det fler skrivs namnen ut i löptext.

Samarbeten där annan aktör är huvudfinansiär eller ägare, eller då samtliga aktörer deltar på samma villkor, tillämpas huvudavsändarens profil eller kampanjprofil. Kommunens logotyp presenteras på samma villkor som övriga. Som logotyp eller i löptext.