Foton

Foton är en viktig del i vår kommunikation.

Foton är ett effektivt sätt att fånga intresse eller skapa en känsla i kommunikationen. Med foton kan vi nå fram till kommunens många målgrupper med vad kommunen gör och varför. I första hand väljer vi kommunens medarbetare, invånare och naturliga miljöer, för att skapa trovärdighet och igenkänning. Men ibland kan vi behöva förstärka ett budskap genom bildbyråbilder.

Bildbanken
Herrljunga kommun har en bildbank med tillgängligt bildmaterial som kan användas i kommunikationssyfte.

Upphovsrätt
När vi använder bilder och är det viktigt att vi vet vem som har upphovsrätten till den aktuella bilden och hur vi får använda den.

Tonalitet i bilderna
Människorna på bilderna får gärna vara aktiva, arbeta eller göra något tillsammans. Personerna på bilderna ska förmedla mångfald, gemenskap, intresse och aktivitet. Kön och etnicitet bör vara lika representerade i så stor utsträckning som möjligt.

Bilder utan ram
Normalt använder vi inte ramar på bilderna. Och kanterna på fotot är aldrig suddiga eller förvrängda på något sätt.

Så här använder du texter i ett foto:
Försök att ha bra marginaler till objektet och till kanterna och gör texten synlig utan skuggning av text. Alla bilder går inte att lägga text på. Använd i så fall en färgad platta där du lägger texten.

Detta är gemensamt för Herrljunga kommun och Herrljungas platsvarumärke.

Stämningsbilder på människor

Använd gärna glada människor som har det bra och är nöjda. Invånare och besökare som är glada. Många av dessa bilder kan hittas på bildbyrå om du inte hittar lokala bilder från Herrljunga.

Aktivitetsbilder

Använd gärna bilder på människor som gör någon aktivitet i vardagen. Gärna på sommaren och med härligt väder så det blir klara färger. Vissa kan hittas på bildbyrå men försök alltid att hitta lokala bilder.

Miljöbilder

Använd gärna stämningsfulla bilder på platser och natur. Inzoomat och utzoomat. Gärna med härligt väder så det blir klara färger. Vissa kan hittas på bildbyrå men försök alltid att hitta lokala bilder.

Blandningen av bilder ger helheten

Använd gärna en kombination av människor, miljöbilder och aktivitetsbilder för att beskriva något. Kombinationen av olika bilder skapar en historia och ett sammanhang.