Illustrationer, infografik, grafer och diagram

Illustrationer kan förtydliga och förenkla budskap. De kan användas för att förklara nyttan med ett projekt, för att presentera ett komplicerat ämne eller för att visa statistik.

Färger: I så stor utsträckning som det går används Herrljunga kommuns färger. I vissa illustrationer kan man behöva använda andra och/eller fler färger.

Ikoner: Använd gärna enkla och tydliga ikoner.

Detta är gemensamt för Herrljunga kommun och Herrljungas platsvarumärke.

Exempel på illustrationer