Logotyp

Versioner

Logotypen finns i tre olika varianter - en liggande, en stående och en symbol.

När används vilken variant av logotypen?


En logotyp behöver vara flexibel för att kunna användas i tryckta applikationer, digitala kanaler och fysiska miljöer. Logotypen ska fungera väldigt smått ända upp till stora skyltar.

1) Liggande version
Kommer att användas i de allra flesta fall.
2) Stående version
Kommer att användas när formatet är stående och det liggande formatet blir svårt att använda.
3) Symbol
Vid vissa tillfällen, exempelvis som skylt, kan symbolen behövas.

Frizon

För att vår logotyp ska framstå tydligt är det viktigt att den är tillräckligt stor och alltid får ett fritt utrymme där den inte störs av text eller andra grafiska element. Logotypen bör vara omgiven av fritt utrymme för att säkerställa dess synlighet. Inga grafiska element av något slag får invadera denna zon.

Storlek på frizon

Frizonens storlek varierar med logotypens egen storlek. Utgångspunkten är symbolens mått. Logotypen ska alltid ha en frizon på minst 1/2 av symbolens höjd på alla sidor. Samma regel gäller för den stående varianten av logotypen.

Storlek

Minsta tillåtna storlek

För att säkra att logotypen inte blir för liten för att vara läsbar bör den helst inte återges i mindre storlek än de mått som anges. Se till att logotypen är väl synlig när den används. Höjden på symbolen ska helst inte vara mindre än 15 mm om möjligt. Den minsta storleken för symbolen är 10 mm. Minsta höjd digitalt är 80 px, om möjligt.

Korrekt och felaktig logotypanvändning

Felaktig logotypanvändning

1) Ta inte bort någon del av logotypen.
2) Använd inte färg, bara svart eller vit text.
3) Ändra inte typsnitt eller proportioner på logotypen.
4) Ändra inte storleken på symbolen i förhållande till texten.

Korrekt logotypanvändning på olika bakgrunder

Felaktig logotypanvändning på olika bakgrunder

Placera inte logotypen på:

  1. En rörig bakgrund
  2. En bild som gör delar av logotypen
  3. En vit logotyp på en bakgrund som är för ljus
  4. en svart logotyp på bakgrunden som är för mörk.