Typografi

Typsnitt - Montserrat

Typografi spelar en viktig roll för kommunikations utseende. Herrljunga har ett typsnitt för tryckproduktion och webb som heter Montserrat. Det är viktigt att det används konsekvent för att skapa igenkänning. Typsnittet kan användas fritt med gott typografiskt omdöme.

Montserrat är ett typsnitt som är gratis från Google fonts Länk till annan webbplats., där det kan laddads ned.

Användning av typsnittet

  • Typsnittet är samma för Herrljunga kommun och Herrljungas platsvarumärke.
  • Det finns olika varianter av Montserrat. De vi oftast använder är Medium och Bold.
  • Rubriker ska vara svarta om bakgrunden är ljus och vit om bakgrunden är mörk.
  • Vi använder inte skuggning.
  • Vi använder inte text i färg förutom ibland för att markera delar av en rubrik. Om vi använder text i färg i en rubrik är det med noggrant typografiskt omdöme.

Om Montserrat inte går att använda

Vid vissa tillfällen kommer man inte kunna använda Montserrat. I de fallen är det okej att använda Arial som reservtypsnitt.

Typografi och texthierarski för tryck

Typografisk hierarki gör så att de viktigaste orden visas med störst effekt så att användare kan skanna text efter nyckelinformation. Typografisk hierarki skapar skillnad mellan olika innehåll och gör det lättare att ta till sig innehållet. Se exakta mått i våra grafiska riktlinjer, sida 18. Pdf, 11.7 MB.