Logotyp

Versioner

Logotypen finns i tre olika varianter - en vänsterställd, en mittställd och en symbol.

När används vilken variant av logotypen?


En logotyp behöver vara flexibel för att kunna användas i tryckta applikationer, digitala kanaler och fysiska miljöer. Logotypen ska fungera väldigt smått ända upp till stora skyltar. Eftersom namnet Herrljungabygden är ett långt ord behöver vi ibland kunna använda andra varianter av logotypen för att fungera i exempelvis sammanhang där de ska vara små. Flexibilitet och omdöme är det som får råda vad gäller vilken variant som passar.

1) Vänsterställd version
Kan användas vid de flesta tillfällen.
2) Mittställd version
Kan användas när man vill centrera logotypen.
3) Symbol
Vid vissa tillfällen, exempelvis som skylt, kan symbolen som är en ifylld version behövas.

Frizon

För att vår logotyp ska framstå tydligt är det viktigt att den är tillräckligt stor och alltid får ett fritt utrymme där den inte störs av text eller andra grafiska element. Logotypen bör vara omgiven av fritt utrymme för att säkerställa dess synlighet. Inga grafiska element av något slag får invadera denna zon.

Storlek på frizon

Frizonens storlek varierar med logotypens egen storlek. Utgångspunkten är symbolens mått. Logotypen ska alltid ha en frizon på minst 1/2 av symbolens höjd på alla sidor. Samma regel gäller för den mittställda varianten av logotypen.

Storlek

Minsta tillåtna storlek

För att säkra att logotypen inte blir för liten för att vara läsbar bör den helst inte återges i mindre storlek än de mått som anges. Se till att logotypen är väl synlig när den används. Höjden på symbolen ska helst inte vara mindre än 12 mm om möjligt. Den minsta storleken för symbolen är 8 mm. Minsta höjd digitalt är 80 px, om möjligt.

Korrekt och felaktig logotypanvändning

Felaktig logotypanvändning

1) Ta inte bort symbolen.
2) Använd inte färg, bara svart eller vit text.
3) Dela inte upp namnet på två rader
4) Ändra inte storleken på symbolen.

Korrekt logotypanvändning på olika bakgrunder

Felaktig logotypanvändning på olika bakgrunder

Placera inte logotypen på:

  1. En rörig bakgrund
  2. En bild som gör delar av logotypen
  3. En vit logotyp på en bakgrund som är för ljus
  4. en svart logotyp på bakgrunden som är för mörk.