Samarbeten med Herrljungabygden

I de fall företag, organisationer och andra aktörer, som inte tillhör kommunen, vill koppla sig till Herrljungas platsvarumärke för att profilera platsen Herrljungabygden kan dessa använda platsvarumärkets logotyp med rätt avstånd och minsta storlek. Inget annat i denna manual är styrande vid dessa tillfällen.

Bild som visar nivåer av namnhantering

Logotypeanvädning i samarbete med olika aktörer

Herrljungabygden är ofta inblandade i samarbeten.

  • Som grundregel ska logotypen i första hand användas.
  • Herrljungabygdens logotyp ska ha samma storlek och utrymme som övriga aktörer.
  • Endast vid utrymmesbrist kan man skriva ut aktörernas namn i löptext.

Utseende på helheten vid samarbeten med olika aktörer

Herrljunga kommuns grafiska profil används aldrig i kombination med någon annan profil. Den som ansvarar för kommunikationen har ansvaret för att kommunicera enligt deras riktlinjer.

Vid samarbeten där Herrljungabygden är huvudavsändare tillämpas Herrljunga kommuns grafiska profil. Herrljungabygdens logotyp är alltid avsändare. Övriga samarbetspartners presenteras med logotyper om de är upp till tre aktörer. Är det fler skrivs namnen ut i löptext.

Samarbeten där annan aktör är huvudfinansiär eller ägare, eller då samtliga aktörer deltar på samma villkor, tillämpas huvudavsändarens profil eller kampanjprofil. Herrljungabygdens logotyp presenteras på samma villkor som övriga. Som logotyp eller i löptext.