Sociala medier

Genom sociala medier kan vi prata med våra invånare och andra relevanta målgrupper. Kanalerna är också betydande för att marknadsföra Herrljunga mot olika grupper av människor.

Det är viktigt att vår kommunikation är tydlig, tillgänglig och anpassad efter de sociala plattformarnas förutsättningar. Detta avsnitt ska ge dig stöd hur du skapar innehåll för sociala medier. Möjligheten att använda vår grafiska manual är begränsad eftersom de sociala plattformarna äger sitt eget gränssnitt. I detta avsnitt tar vi upp de delar som vi kan och ska anpassa.