Profilbilder

För att skapa hög trovärdighet behöver vi ha en tydlig avsändare i kommunikationen på sociala medier. Då ytan är begränsad i sociala medier använder vi oss av vår symbol för att göra det tydligt vem som är avsändare.

Du kan välja fritt vilken av våra profilfärger som du vill ha som bakgrundsfärg.

Ladda ner profilbilder

Här kan du ladda ner profilbilder som passar till de flesta sociala medierna.

Ladda ner profilbilder för sociala medier (Zip-fil) Zip, 147.9 kB.