Herrljungabygden

Herrljungbygden - platsvarumärket har utvecklats för att öka genomslaget för marknadsföringen av Herrljungaområdet. Det får användas av alla aktörer oavsett bransch som marknadsför vår bygd mot olika målgrupper.

Platsvarumärket i korthet

Platsvarumärket i korthet

Vår position

En företagsam bygd med ett jordnära sätt, en rik natur och ett strategiskt läge - vår position

  • Företagsam bygd: I Herrljungabygden finns många drivna människor som har byggt upp sin egen verksamhet. Här finns en skaparanda och en utvecklingsmöjlighet för kulturnäringar.
  • Jordnära förhållningssätt: I Herrljungabygden är människor jordnära och bra på att få saker att hända – här finns ett starkt föreningsliv och engagemang i hembygden.
  • Rik natur: I Herrljungabygden är naturen nära vilket ger stora möjligheter till friluftsliv och lugn och ro.
  • Strategiskt läge: Herrljungabygden har ett strategiskt läge i Västra Götaland med järnvägsknutpunkt samt närhet till större städer.

Vårt löfte

Plats att växa - vårt löfte

Oavsett om du är här på ett kort besök eller hela livet, studerar, semestrar eller driver företag – i Herrljunga kan du samla energi, pröva nya vägar och växa.

Vårt uttryck

Vi lyfter fram våra viktigaste egenskaper och styrkor genom hur vi uttrycker oss i budskap, formuleringar och bildval.

  • Naturnära: Naturen är närvarande också i vår kommunikation.
  • Välkomnande: Vi uttrycker oss inbjudande, varmt och vänligt.
  • Med glimten i ögat: Vi är gärna lättsamma och roliga – men alltid snälla.