Vårt varumärke

Herrljunga kommuns varumärke, som illustreras av kommunlogotypen, använder vi för att kommunicera vårt uppdrag, verksamhet, och kommunal service. Herrljunga kommuns varumärke och logotyp får endast användas när kommunen är avsändare.

Kommunvarumärket i korthet

Bild som visar nivåer av namnhantering

Vårt löfte

Plats att växa - vårt löfte
Vi vill såklart att det ska vara bäst att bo och verka just här! 

Därför utgår vi från vad du som människa behöver för att kunna leva ett bra liv, växa och trivas, när vi utför vårt uppdrag. Det kan vara att erbjuda boendemöjligheter för hela livet, en god utbildning och ett gott näringslivsklimat. Vi är en hållbar kommun som lyfter fram mänskliga rättigheter och arbetar för en aktiv bygd. En plats att växa, helt enkelt.

Vår vision

Ett Herrljunga med växtkraft - vår vision
Herrljunga ska vara en blomstrande kommun där invånare och företag väljer att bo, leva, trivas, verka och framförallt växa.

Visionen innebär att vi ska använda våra styrkor för att lyfta kommunen och ge bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Vi ger rätt jordmån för det vi vill ska växa, för vad som helst kan växa ur god jord. Vårt uppdrag beskrivs i fokusmål och verksamhetsplaner och visar oss hur vi ska arbeta för ett blomstrande Herrljunga – ett Herrljunga med växtkraft!

Vårt uppdrag

Skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i hela kommunen - vårt uppdrag
En befolkningsökning är tillsammans med ett bra näringslivsklimat en nödvändighet för att möta framtidens utmaningar. Vi uppnår Herrljungas vision om växtkraft genom att vara:

 • En hållbar och inkluderande kommun: Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.
 • En välkomnande och attraktiv kommun: Vi arbetar för en trygg och stimulerande miljö med medborgare, företagande och besökare i fokus. En småstadsidyll nära storstad och fritid där du är i centrum!
 • En utvecklande kommun: Vi skapar infrastrukturer i framkant, och tillsammans uppnår vi tillväxt genom
  nytänkande.

Vårt arbetssätt

Inkluderande och professionellt samarbete - vårt arbetssätt
Styrkan i vårt varumärke avgörs i slutändan av varje medarbetares möte med Herrljungaborna. Vi är till för alla som bor och verkar i Herrljunga nu och i framtiden.

 • Vi ser dig. Alla ska känna sig välkomnade, sedda och accepterande.
 • Vi utför vårt uppdrag med stolthet och
  professionalitet.
 • Genom samarbete når vi resultat.

Våra kärnvärden

 • Jordnära: Vi är prestigelösa, ofta vardagliga och alltid vänliga.
 • Engagerade: Vi bryr oss om resultatet av vårt arbete, vågar vara kreativa och testa nya vägar.
 • Hjälpsamma: Vi har en stark serviceanda och försöker göra det lätt att göra rätt.