Personal och arbetsområden

Elevhälsans uppgift är att stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal, så att hälsa och positiv utveckling främjas.

Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Elevhälsans arbete bygger därför på kontinuitet, professionalitet och delaktighet.

Skolkuratorer

  • Erbjuder samtal individuellt och i grupp.
  • Erbjuder konsultation, rådgivning och stöd till skolpersonal.
  • Gör sociala utredningar.
Skriv tabellbeskrivning här

Skolkuratorer

E-post

Telefon

Helena Rusk
Mörlanda, Molla och Od

helena.rusk@herrljunga.se

0513-174 12

Weronica Olofsson
Od, Molla och Mörlanda

weronica.olofsson@herrljunga.se

0730-94 81 62

Anna-Karin Borhammar
Altorpskolan och grundsärskolan 

anna-karin.borhammar@herrljunga.se

0513-173 15

Christina Backenfall
Kunskapskällan, Eggvena och Eriksberg

christina.backenfall@herrljunga.se

0513-173 87

Lisa Carlsson
Horsby f-3 och Horsby 4-6

lisa.carlsson@herrljunga.se

0513-173 65

Skolpsykolog

  • Erbjuder konsultation, rådgivning och stöd till personal och föräldrar med barn i grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan i frågor gällande barns utveckling och behov på olika områden.
  • Gör utredningar av skolelever utifrån olika frågeställningar, såsom inlärningssvårigheter m.m.
Skriv tabellbeskrivning här

Skolpsykolog

E-post

Telefon

Dagmar Olsson
Kunskapskällan

Dagmar.Olsson@herrljunga.se

0513 - 174 04

Skolsköterska

  • Erbjuder hälsobesök och hälsosamtal, bistår med viss sjukvård, ger rådgivning i Hälso- och sjukvårdsfrågor samt utför vaccinationer enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
  • Medverkar i frågor om elevernas arbetsmiljö, utför hälsopedagogiskt arbete och ger medicinsk yrkesvägledning.
Skriv tabellbeskrivning här

Skolsköterskor

E-post

Telefon

Anneli Johansson

Altorpskolan, Hudene

anneli.johansson@herrljunga

0513 - 174 13

 

Marianne Magnusson
Horsbyskolan

marianne.magnusson@herrljunga.se

0513 - 174 44

Katrin Boqvist Palmén
Kunskapskällan och Eggvena

Katrin.Boqvist-Palmen@herrljunga.se

0513 - 173 14

Emma Larsson
Mörlandaskolan, Molla, Od och Eriksberg

emma.larsson1@herrljunga.se

 0513 - 174 54

Annika Berg-Davidsson
MLA

annika.berg-davidsson@herrljunga.se

0722-11 67 32