Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för barn, ungdom och vissa andra grupper, från och med 2015-01-01.

Försäkringen gäller till och med 1 september det år eleven går ut grund- respektive gymnasieskola. Försäkringsnumret är: 326451-1.1

Försäkringen gäller dygnet runt, utom för elever i komvux och yrkesintroduktion. För dessa grupper gäller den endast under skoltid.

Skadeanmälan

Skadeanmälan skall göras skriftligt och skickas till
Protector Försäkring
Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm