Försäkringar

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkringar med försäkringsnummer 326451-7.2. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens
verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. Försäkringen beskrivs i PDFen Försäkringsbesked - Olycksfallsförsäkring nedan.

Skadeanmälan

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se
tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

I PDFen Kommunolycksfall - Information, Lathund för anmälan nedan beskrivs mer uförligt hur en anmälan går till.