Avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Bildningsnämnden i Herrljunga har beslutat att i likhet med andra kommuner göra årliga jämförelser av hushållens deklarerade inkomster mot den avgift som betalats för barnomsorg. Syftet är att ingen vårdnadshavare ska betala för mycket eller för lite.

Erfarenheten är dock att det betalas in för lite och att de kommuner som gör dessa kontroller har högre avgiftsintäkter än de kommuner som inte nyttjar denna möjlighet.

Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Herrljunga kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat under 2021. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade inkomsten hos Skatteverket. Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske.

Om du betalat för låg avgift, får du en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Om du betalat för mycket får du pengar tillbaka. Krav eller utbetalningar kommer att regleras under våren 2023. Avgiftskontrollen genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Vanliga frågor och svar:

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturorna skickas ut under våren.

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Herrljunga kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i Bildningsnämnden i Herrljunga har beslutat att denna kontroll ska genomföras från och med år 2015, en gång om året. Protokoll BN 2015-03-30 § 49.

Jag kan inte betala min faktura i tid, vart ska jag vända mig?

Du skickar e-post till anna.efraimsson@herrljunga.se så kontaktar vi dig eller ring 0513 – 174 10 under telefontid: måndag, onsdag-fredag 09:00-12:00, tisdag 13:00-15:00.

Vad ska jag göra om jag inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag om du tycker att det som står på fakturan inte stämmer. E-posta ditt önskemål till e-post: anna.efraimsson@herrljunga.se eller ring 0513 – 174 10 under telefontid måndag, onsdag-fredag 09:00-12:00, tisdag 13:00-15:00 så skickar vi hem ett mer detaljerat underlag till dig.

Fakturan kan inte stämma – vart ska jag vända mig?

Om underlaget inte stämmer kan du bestrida fakturan skriftligen. Du e-postar till: anna.efraimsson@herrljunga.se eller skickar ett brev till: Bildningskontoret, Avgiftskontroll, Box 201, 524 23 Herrljunga. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket i avgift?

Det finns de som har haft en för hög inkomst registrerad i vårt system. De hushållen kommer att få pengar tillbaka.

Jag har inte tidigare fått information om att detta ska genomföras, hur har ni informerat?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolor och fritidshem. Vi har även informerat via kommunens webbplats.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för låg avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar.

Vi har gått isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2020 så har båda ansvar för att fakturan betalas.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållanden så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

  • Lön före skatt + skattepliktiga arvoden
  • Sjuk- och föräldrapenning
  • Skattepliktigt utbildningsbidrag
  • Arbetslöshetsersättning, skattepliktig
  • Familjebidrag i form av familjepenning
  • Pensionsförmåner exkl. barnpension
  • Omvårdnadsbidrag för handikappat barn (60 % av beloppet)
  • Arvodesdelen av ersättning för familjehemsplacerade barn
  • Övriga skattepliktiga inkomster