Om familjecentralen

Händer

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år. Syftet är att skapa en mötesplats för familjer, där man knyter kontakter, får information, kunskap, råd och stöd.

Herrljunga Familjecentral drivs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Herrljunga kommun. Under ett och samma tak finns Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, Öppen förskola och Socialrådgivning. De olika yrkesgrupperna samverkar och erbjuder olika tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande.

På Familjecentralen bedrivs Öppen förskola fyra halvdagar i veckan. Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Samtidigt ges möjlighet till råd och stöd. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds också att delta i Familjecentralens föräldrautbildning.

OBS! OBS! OBS!

Just nu är den öppna verksamheten mycket begränsad. Det bedrivs ingen Öppen förskola eller föräldrautbildning tills vidare, men du kan ta del av vissa aktiviteter på vår Facebooksida "Herrljunga Familjecentral". Där kan du också läsa om våra digitala föräldrasamtal i grupp, som startar vecka 5. Det finns även möjlighet till enskilt stöd av förskollärare eller socionom via telefon, videosamtal, på promenad eller coronasäkert möte inomhus. Du når oss på tel. 0513-17080 eller 0513-17296.