Om Familjecentralen

Händer

Familjecentralen är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år. Syftet är att skapa en mötesplats för familjer, där man knyter kontakter, får information, kunskap, råd och stöd.

Herrljunga Familjecentral drivs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Herrljunga kommun. Under ett och samma tak finns Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, Öppen förskola och Socialrådgivning. De olika yrkesgrupperna samverkar och erbjuder olika tjänster av betydelse för barns och föräldrars hälsa och välbefinnande.

Hit är föräldrar och barn välkomna att leka och umgås. Samtidigt ges möjlighet till råd och stöd. Blivande och nyblivna föräldrar erbjuds också att delta i Familjecentralens föräldrautbildning.