Socialrådgivning

På Familjecentralen finns socialrådgivare som arbetar förebyggande med föräldrar med små barn.

Socialrådgivaren Ann Olsson erbjuder bland annat rådgivning, samhällsinformation och stödsamtal. Det kan gälla föräldrarollen, parrelationen eller om du behöver stöd för egen del.

Hon handlägger ärenden angående faderskapsbekräftelse, för de föräldrar som är ogifta vid barnets födelse.

Socialrådgivaren deltar även i Familjecentralens föräldrautbildning för blivande och nyblivna föräldrar.

Du kan ta kontakt med socialrådgivaren direkt på Öppna förskolan, per telefon, via Barnmorskaemottagningen eller Barnavårdscentralen.