Kommunala förskolor

I Herrljunga kommun är förskolan indelad i fyra olika förskoleområden. Dessa förskoleområden är; enheten Eggvena/Hudene förskolor som består av Eggvena och Hudene förskolor, enheten Eriksberg/Od förskolor som består av Eriksbergs och Ods förskolor, Molla/Mörlanda förskoleområde som består av Molla och Mörlanda förskolor samt Innerby förskoleområde som består av Horsby förskola och förskolan Ugglan. Till varje förskoleområde finns det kopplat en specialpedagog.

I förskolan arbetar man med barn 1-5 år och här förenas omsorg, utveckling och lärande. Förskolan utgör enligt Skollagen det första utbildningssteget och har sedan 1998 en egen läroplan. Läroplan för förskolan och Skollagen ligger till grund för all verksamhet inom de kommunala förskolorna i Herrljunga kommun. De kommunala förskolorna har under flera år satsat på att utbilda pedagogerna i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Detta har gynnat alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårigheter och flerspråkighet.

Maten i förskolorna tillagas lokalt och är till viss del närodlad och ekologisk.

Utevistelsen är en viktig del av förskolans verksamhet, där både förskolans gård och närmiljön finns att tillgå. I Herrljunga kommun har vi stora utegårdar som lockar till utmaningar, lek och lärande.