Elevhälsa på Altorpskolan

Elevhälsan är ett skyddsnät som ska fånga upp, stödja och hjälpa barn och ungdomar med olika hälsoproblem och syftar till att förbättra elevens fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Du kommer att erbjudas en hälsoundersökning under högstadietiden samt  möjlighet till  medicinsk yrkesvägledning inför gymnasievalet. Läkarundersökning efter behov.
Vid frånvaro på grund av sjukdom längre än sex dagar, kontakta alltid skolsköterska Annika.

Vid behov av rådgivning är du, både som elev och förälder, välkommen att kontakta skolsköterskan eller kuratorn. Självklart har vi tystnadsplikt.

Om du är i behov av hjälp och skolsköterskan inte är här, hör med din klassföreståndare eller elevcoacherna.

Väl mött!

Skolsköterska

Anneli Johansson 0513-174 13

Ordinarie mottagningstider

Mån 13.00 - 14.30
Tisd 13.00 - 14.30
Ons
Tor 11.30 - 12.00
Fre 11.00 - 12.00

Vid akuta besvär som inte kan vänta till mottagningstiden är du alltid välkommen.


Kurator


AnnaKarin Borhammar
0513-173 15