IT-regler

Varje elev har tillgång till ett personligt användarkonto, en egen elektronisk e-postadress, ett konto på vklass.se.

Att tänka på

  • Användarnamn och lösenord är personligt och får inte lånas ut.
  • Datorer får användas på sätt som inte bryter mot skolans regler och värderingar.
  • Om man bryter mot reglerna blir man avstängd från sitt konto.
  • Vid misstanke om missbruk kontrolleras elevs innehåll i hemmakatalog, historik och e- postkonto.
  • Vid skada beroende på försummelse eller ovarsamhet kommer skolan begära ersättning för uppkomna kostnader.