Personal på Altorp

Nedan finner du kontaktinformation till oss som jobbar på Altorp högstadieskola.

Skriv tabellbeskrivning här

Vi jobbar på Altorpskolan

Rektor B o och D
Therése Ivarsson
0513-174 40
therese.ivarsson@herrljunga.se

Rektor A och C
Leonard Abrahamsson
0513-174 07

leonard.abrahamsson@herrljunga.se

Skoladministratör
Eva-Maria Jönsson
0513-174 24
eva-maria.jonsson@herrljunga.se

Skolvärd och för sjukanmälan
Ann-Sofie Boqvist
0513-174 22

ann-sofie.boqvist@herrljunga.se

Skolsköterska
Anneli Johansson
0513-174 13

anneli.johansson@

herrljunga.se

Kurator
AnnaKarin Borhammar
0513-173 15

anna-karin.borhammar@

herrljunga.se

Specialpedagog
VakantStudie- och yrkesvägledare
Anna-Karin Holm

0513-17443

anna-carin.holm@herrljunga.se