Studie- och yrkesvägledning

Syftet med studie- och yrkesvägledning är att varje elev utifrån sina förutsättningar ska kunna göra ett så väl underbyggt studie- och yrkesval som möjligt. Det vill säga ett val av studier eller yrke som du tycker passar dig bra på förhand och som du känner att du inte kommer att ångra i efterhand.

Arbetet kring studie- och yrkesval

För att du som elev ska kunna göra ett väl underbyggt studie- och yrkesval kommer vi tillsammans under din tid på Altorpskolan på olika sätt jobba med följande punkter:

  • Medvetenhet om sig själv.
  • Medvetenhet om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken.
  • Medvetenhet om relationen mellan sig själv och valalternativen.
  • Lära sig att fatta beslut.
  • Lära sig att genomföra sina beslut.

Oavsett om du är elev, vårdnadshavare eller personal på skolan är du alltid välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren för vägledning eller information kring studie- och yrkesval.

Viktiga datum

Gymnasiewebben öppnar den 9 januari och sista datum för ansökan till gymnasiet är den 1 februari.

  • vecka 14 -Preliminärt antagningsbesked till gymnasium.
  • Eventuella omval kan göras 16 april -15 maj.
  • Slutantagning klar senast 1 juli.
  • Reservantagning den 28 juli och sker sedan löpande till den 15 september