Horsbyskolan

Horsbyskolan f-3 och 4-6

Horsbyskolan är Herrljungas centrala F-6-skola belägen i Herrljunga tätort. Skolan består av två enheter: Horsbyskolan F-3 och Horsbyskolan 4-6.

Om Horsbyskolan

Horsbyskolan F-3 har förskoleklass upp till årkurs 3 samt fem fritidshemsavdelningar.
Horsbyskolan 4-6 har årkurserna 4-6, samt en fritidhemsavdelning.
Tillsammans har skolorna drygt 360 elever.

Horsbyskolan 4-6 deltar som en av 14 skolor i Västra Götaland i Sparbanksstiftelsens projekt Rörelse på rast.