Molla skola

Molla skola

Molla skolan är en liten mysig skola med cirka 40 elever. Skolan har åldersblandade klasser från F-klass till och med årskurs 6.

Molla skola genomgick en totalrenovering och tillbyggnad som stod klart 2017. Personalen arbetar i arbetslag, där olika yrkeskategorier samarbetar utifrån en helhetssyn på barnen. Verksamheterna i Molla ligger i ett lummigt område med närhet sjö och natur. I närheten ligger Molla anrika kyrka. Var och en som arbetar på vår verksamhet främjar aktningen för varje människas egenvärde och arbetar aktivt mot alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Vi vill att alla barn och vuxna ska trivas och komma till verksamheterna med glädje.

Elevråd

Molla skola har ett elevråd som sammanträder tre gånger per termin, med rektorn som ordförande. Representanterna kommer från klasserna 1-6. Här framför man olika frågor som kommit upp på klassråden.