Elevhälsan

Elevhälsan är ett skyddsnät som skall fånga upp, stärka och stödja barns och ungdomars utveckling i nära samarbete med föräldrar och skolpersonal.

Mollaskolans elevhälsoteam (EHT)

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson

Telefonnummer

Rektor Victoria Andersson

Tfn 0513-173 94

Specialpedagog Emma Leo

Tfn 0513-173 86

Skolkurator Helena Rusk

Tfn 0513-174 12

Skolsköterska Emma Larsson

Tfn 0513-174 54

Skolpsykolog Dagmar Olsson