Personal och kontaktuppgifter

Telefonnummer till Molla skola

Skriv tabellbeskrivning här

Lokal

Telefonnummer

Skola, övervåning

Tfn 0513-174 80

Skola, undervåning och fritidshem

Tfn 0513-174 84

Kök

Tfn 0513-174 83