Personal och kontaktuppgifter

Telefonnummer till Mörlanda skola

Skriv tabellbeskrivning här

Lokal

Telefonnummer

Skola, Lågstadiet

Tfn 0513-174 71

Skola, Mellanstadiet

Tfn 0513-174 79

Fritids, Myrstacken

Tfn 0513-174 76

Fritids, Myrsloken

Tfn 0513-174 72

Kök

Tfn 0513-174 78